Zantac przypomniał pilnie na całym świecie o chemicznych obawach związanych z rakiem

Zantac przypomniał pilnie na całym świecie o chemicznych obawach związanych z rakiemZantac, popularny lek na zgagę i wrzody żołądka, został pilnie przywołany na wszystkich rynkach w obawie, że jest zanieczyszczony substancją chemiczną związaną z rakiem.

Agencja Regulacyjna ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA) w brytyjskim Departamencie Zdrowia wysłała ostrzeżenie do pracowników służby zdrowia, wzywając do wszystkich niewygasłych zapasów czterech rodzajów Zantac, wyprodukowanych przez GlaxoSmithKline, zostać zwrócone.

Wycofanie jest spowodowane możliwym zanieczyszczeniem ranitydyny – substancji czynnej w leku, która obniża poziom kwasu żołądkowego – zanieczyszczeniem związanym z rozwojem niektórych nowotworów.

Ślady zanieczyszczeń, N-nitrozodimetyloamina (NDMA), znajdują się w niektórych pokarmach i zasobach wodnych, ale mogą być niebezpieczne w wyższych stężeniach.

Cztery produkty, których to dotyczy, to Zantac 150 mg / 10 ml syropu, Zantac 50 mg / 2 ml iniekcji, Zantac 150 mg tabletki i Zantac 300 mg tabletki, wszystkie z nich są wydawane wyłącznie na receptę.

Lekarze i farmaceuci zostali poinformowani, aby natychmiast zaprzestali dostarczania produktu i zwrócili wszystkie pozostałe zapasy swojemu dostawcy.

MHRA powiedział, że produkty bez recepty, które również noszą nazwę Zantac, są wytwarzane przez inną firmę i nie mają na nie wpływu.

MHRA bada możliwe zanieczyszczenie innych leków ranitydyny i powiedział, że dostarczy aktualizacje w miarę postępu dochodzenia.

Poprosił producentów o poddanie kwarantannie wszystkich produktów ranitydyny, które mogą zawierać aktywny składnik farmaceutyczny, na który problem może mieć wpływ.

Dr Andrew Gray, zastępca dyrektora MHRA ds. Kontroli, egzekwowania prawa i standardów, powiedział: „Chociaż takie działanie ma charakter zapobiegawczy, MHRA bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo pacjentów.

„Pacjenci powinni nadal przyjmować obecne leki, ale jeśli są zaniepokojeni, powinni porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą i powinni skonsultować się z lekarzem przed zaprzestaniem przyjmowania jakichkolwiek przepisanych leków”.

Dodał: „Obecnie nie ma dowodów na to, że leki zawierające nitrozoaminy wyrządziły jakąkolwiek szkodę pacjentom, ale agencja ściśle monitoruje sytuację i współpracuje z innymi organami regulacyjnymi na całym świecie”.

ROCZNIE

.Source link