Bank Anglii obniżył stopy procentowe do nowego historycznego minimum 0,1% w czwartek w związku z narastającym kryzysem gospodarczym w Wielkiej Brytanii – Covid-19.

Bank centralny dokona również zakupu obligacji brytyjskich o 200 mld funtów, wznawiając politykę luzowania ilościowego.

Komitet Polityki Pieniężnej Banku jednogłośnie głosował za nadzwyczajnym działaniem wspierającym brytyjską gospodarkę.

Więcej wynika…