Zastraszanie: Maria Miller mówi Johnowi Bercowowi, żeby rzucił

Zastraszanie: Maria Miller mówi Johnowi Bercowowi, żeby rzucił


Izba Gmin potrzebuje nowego przywódcy i nowego przewodniczącego, po tym, jak raport Dame Laury Cox o tym, że nie traktuje się z zastraszaniem i nękaniem, powiedział przewodnicząca komisji ds. Równości kobiet i równości

Zwracając się do posłów, Maria Miller powiedziała: "Raport jest jasny, musi nastąpić całkowita zmiana przywództwa na najpoważniejszym poziomie – w tym Pan Mówca – jako główny oficer, jeśli … powinniśmy nacisnąć przycisk resetowania".

Przywódca Izby, Andrea Leadsom, odpowiedział, że "jest absolutnie niezbędne", aby zmienić kulturę w domu, ale dodał, że nie stanie się to z dnia na dzień.

PRZECZYTAJ: Mówca John Bercow chce niezależnego organu do zbadania roszczeń dotyczących zastraszania na CommonsSource link