Półprzewodniki i urządzenia półprzewodnikowe (TRBC)